Projekt 14187 Pågående Interaktiv byggrobotik: 3d-printning, adaption och sensoråterkoppling

Projekttid

Sammanfattning

Detta doktorandprojekt är tänkt att nyttja gestaltningsdriven och experimentdriven metodik, likt andra byggrobotsatsningar i Europa. Det följer den modell som med framgång utvecklats på den europeiska arenan, exempelvis vid NCCR Dfab på ETH Zürich eller IntCDC i Stuttgart. Anton Tetov Johansson, som är tilltänkt doktorand, har förutom en arkitektutbildning i grunden, en mångårig erfarenhet av robotik och programmering inom byggnation och både arbetslivserfarenhet och utbildning från det världsledande centret på ETH Zürich och hos Gramazio Kohler. Processen vi vill att han ska titta på är 3d-utskrift med hjälp av sensor-återkopplad robotik, med ett fokus på klimatsmarta och hållbara material som är svåra att effektivt hantera i dagens existerande byggprocesser. Avhandlingsarbetet fokuserar på att utveckla och integrera styr- och designssystem som krävs för att nyttja robotar och 3d-utskrift på byggplatsen på ett sätt som drar nytta av de potentiella fördelarna med dessa teknologier. Inom arbetspaketen tas fram metodik och utvecklas system som möjliggör sensor-styrd 3d-utskrift och även att nyttja denna data för att korrigera och anpassa byggnationen efter en oberäknelig och föränderlig situation. Ur arkitektperspektiv minskas avståndet till byggprocessen genom designverktyg som tar hänsyn till utskriftsprocessens möjligheter och begränsningar.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt