Projekt 12524 Avslutat Undvik vattenläckage i betongkonstruktioner genom temperatur- och härdningsstyrning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Många bygg- och anläggningskonstruktioner har garage och källarkonstruktioner som befinner sig under markytan eller med en bakomliggande fyllning. Dessa konstruktioner är ofta utsatta för ensidigt vattentryck och har därmed en risk för vattenläckage vid sprickbildning.
Konstruktioner som är utsatta för en fastlåsning från andra anslutande konstruktionsdelar (yttre tvång) har en tendens att generera temperaturrelaterad sprickor, vilket medför ofta vattenläckage.
Genom att branschen får tillgång till materialparametrar för byggcement kan entreprenören välja cementtyp och möjliga åtgärder vid härdningsstyrning av betongen. Entreprenören kan därmed undvika ökade kostnader för betong, anpassa sina gjutningar och skräddarsy erforderlig härdning och ge kunden en hög kvalitet på sin konstruktion.
Projektets syfte var att ta fram generella materialparametrar som byggbranschen kan använda vid temperatur och sprickanalyser med Byggcement. Vidare skall projektet studera ett antal vanliga typfall för platta - platta och platta - vägg konstruktioner (bottenplatta mot tidigare gjutetapp, stödmur, källarvägg eller likande).

Projektets slutredovisning utgörs av rapporten ”Undvik vattenläckage i betongkonstruktioner genom temperatur- och härdningsstyrning”, Henrik Wiberg och Hans Hedlund, bägge Skanska.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt