Projekt 14270 Pågående Förstudie integration mellan PPB och andra verktyg.

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekt är en förstudie avseende hur Produktionsplanering Betong (PPB) kan integreras med andra digitala verktyg. Detta för att underlätta arbets- och informationsflödet kring simuleringar och beräkningar i PPB och effektivisera byggprocessen.

I projektet kommer det initialt att studeras hur PPB används i byggprocessen i dag och vilka digitala verktyg som skulle kunna utbyta information med PPB. Därefter kommer en närmare analys av mer specifika integrationsområden att ske. Exempel på detta är import av bygghandlingar med konstruktionsgeometri samt kravställningar, import av data avseende väderlek, samverkan med mätutrustning för temperaturmätning.

Slutligen kommer en prioritering av undersökta områden för integration att utföras och förslag till implementation tas fram.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt