Projekt 14028 Avslutat Revidering och normalisering av databas för betong i PPB

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar projektet SBUF 14028 Revidering och normalisering av databas för
betong i PPB. En bakgrund till projekten ges och genomförandet beskrivs. Resultaten i form av förändringar och ny funktionalitet i programvaran Produktionsplanering Betong presenteras översiktligt, bl.a. anpassningen av materialdatabasen till den nya standarden för betong SS 137003:2021

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt