Projekt 13726 Avslutat Implementering av seismiska ytvågsmätningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Inom detta projekt har en ny metod för oförstörande profilerande mätningar av styvhetsmodulen på beläggningar demonstrerats och utvärderats på två kontrollerade vägsträckor. Resultaten visar att det nu är möjligt att mäta upp beläggningens styvhetsmodul och aktuell temperatur, vid en kontrollerad frekvens och töjningsnivå, genom rullande mätningar i trafik.

Uppmätt ytvågshastighet och dynamisk styvhetsmodul har jämförts med konventionella
stillastående mätningar och provning av borrkärnor i laboratorium. Resultaten visar på en god överrensstämmelse trots delvis okända temperaturprofiler i beläggningen. Rullande seismiska ytvågsmätningar har utförts i uppemot 50 km/h och ca 6 000 mätningar har samlats in på ungefär samma tid som en stillastående konventionell seismisk ytvågsmätning kräver.

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt