Projekt 13382 Avslutat Utvärdering av precision för styvhetsbestämning av asfalt genom modalanalys

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det finns ett behov av en standardiserad laboratoriemetod som kan länkas till styvhetsmätningar av beläggningar genom ytvågsseismik för att möjliggöra oförstörande kvalitetskontroller av vägar. Modalanalys, där en provkropp exciteras och dess vibrationer mäts tillsammans med den tillförda kraften, är en enkel och ekonomisk metod för styvhetsbestämning. Vid modalanalys mäts asfaltprovkroppars egenskaper vid samma töjningsnivåer och frekvensområde som genereras i en beläggning vid mätning med ytvågsseismik. För att kunna implementera modalanalys av asfaltprovkroppar till en europeisk standard är det av stort intresse, och för full acceptans, ett krav att utvärdera metoden vid ett flertal företag, universitet och institutioner.

Målet med detta projekt var att utvärdera metodens precision, repeterbarhet och reproducerbarhet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utvärdering av precision för styvhetsbestämning av asfalt genom modalanalys", Anders Gudmarsson, Peab.

Projektansvarig
  • Peab Asfalt
Projektledare
Relaterade projekt