Artikel Säkrare kvalitetskontroll av vägar

Publicerad

Ny testmetod - först i världen - förväntas bidra till kostnadseffektivare och arbetsmiljömässigt säkrare kvalitetskontroll av beläggningen på både nya och gamla vägar.

Projektet har utvärderat en ny metod för oförstörande profilerande mätningar av styvhetsmodulen på beläggningar på två olika vägsträckor. Resultaten visar att det nu är möjligt att mäta upp beläggningens styvhetsmodul och aktuell temperatur, vid en kontrollerad frekvens och töjningsnivå, genom rullande mätningar i trafik.

Den nya testmetoden ger möjlighet till en arbetsmiljömässigt heltäckande kvalitetskontroll av både nya och gamla vägar då den kan utföras från en vanlig bil. Det blir också mer kostnadseffektivt då metoden möjliggör färre eller inga avspärrningar. En sådan här heltäckande profilerande direkt mätning av enbart de bundna lagrens styvhetsmodul oberoende av underliggande lagers tjocklekar och egenskaper har tidigare inte varit möjlig. 

Metoden bygger på kontaktlösa seismiska ytvågsmätningar med hjälp av mikrofoner. Mätsystemet som utvecklas på Lunds Tekniska Högskola i en rad tidigare forskningsprojekt finansierade av Trafikverket, SBUF och VINNOVA är det första i sitt slag i världen!


Kontakt