Projekt 14263 Pågående Oförstörande kvalitetsvärdering av asfalt – från geofysik till vägteknik

Projekttid

Sammanfattning

I det nyligen avslutade SBUF/Trafikverket projektet (SBUF 13276) demonstrerades för första gången rullande oförstörande seismiska mätningar av den dynamiska styvhetsmodulen på asfalt längs en längre sträcka på ca 2 km (Rv40). Profilerande mätningar från en vanlig personbil utfördes i upp till 50 km/h utan att stänga av något körfält (se Figur 1 nedan). Resultaten visade på god överensstämmelse med motsvarande mätningar på borrkärnor från samma sträcka. Ett naturligt nästa steg för att kunna utnyttja tekniken inom vägteknik är en större oberoende och objektiv utvärdering och jämförelse med konventionella metoder på flera teststräckor i Sverige vilket lämpar sig väl som doktorandprojekt på LTH. Det planerade doktorandprojektet förväntas leda till nya resultat där de nya mätningarna jämförs med befintlig praxis i branschen. Resultaten från projektet är viktiga för att branschen ska kunna arbeta med detta nya verktyg för effektivare och arbetsmiljömässigt säkrare kvalitetsvärdering av både nya och gamla vägar.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt