Projekt 14145 Avslutat Ramverket för hantering av brandbelastning vid projektering av trähus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att ta fram ett förenklat och evidensbaserat ramverk för att beakta den permanenta brandbelastningen i byggnader med trästomme. Detta har genomförts och ramverket bedöms avsevärt förenkla användandet av trästomme på ett brandtekniskt säkert sätt i byggnader.

Ramverket beaktar verksamhets- och byggnadsspecifika förutsättningar så som variabel
brandbelastning, utformning av öppningar och mängd exponerad trästomme. Ramverket
bedöms enkelt att använda, vilket ökar möjligheten för likartade bedömningar i olika projekt med exponerad trästomme.

Sammantaget bedöms ramverket kunna bidra till att förenkla byggande med trästomme
samtidigt som säkerhetsnivån både bedöms bli bättre, mer effektivt utformad och mer homogen.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt