Projekt 13742 Avslutat Brandteknisk beskrivning av två koncepthus i byggnadsklass Br0

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med detta utvecklingsprojekt har varit att använda det framtagna tillämpningsstödet från SBUFprojekt 13371 för att göra en brandteknisk beskrivning av två koncepthus i byggnadsklass Br0, ett hus i Växjö och ett i Stockholm. Byggnaderna har trästomme i 22 våningar.

Enligt rådande svensk byggnadslagstiftning (BBR och EKS) kan s.k. förenklad dimensionering inte användas för byggnader som överstiger 16 våningar, utan brandskyddet ska projekteras, utformas och verifieras med analytisk dimensionering.

Kraven på brandskydd i de två konceptbyggnader som ingick i Formasprojektet Tall Timber Buildings har förtydligats. Brandskyddskraven i byggnaderna sammanfattas i denna rapport.

Att bygga med förnyelsebara material är långsiktigt hållbart eftersom miljöbelastningen minskar. Tillverkningen av exempelvis byggprodukter av trä innebär betydligt mindre utsläpp och kortare byggtid än vid tillverkning och användning av byggprodukter av traditionella material. Vidare har trä hög bärförmåga i förhållande till sin vikt. Entreprenörsnyttan är att kunna medverka till mindre CO2-utsläpp.

Vid höga byggnader har stomvalet större betydelse där man mer påtagligt kan visa på lägre klimatbelastning. Genom att ta fram dimensioneringsmetoder och konkreta lösningar som går att kalkylera så kan man minska riskkostnaden för byggprojekt. Entreprenörsnyttan är också att man med större säkerhet i färdig byggnad och i produktion kan få kalkylerbara handlingar för att minska riskpåslag pga. osäkerheter.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt