Artikel Ramverk för brandbelastning vid projektering av trähus

Publicerad

Ett förenklat och evidensbaserat ramverk för att beakta den permanenta brandbelastningen i byggnader med trästomme. Projektet säger att ramverket avsevärt förenklar användandet av trästomme på ett brandtekniskt säkert sätt i byggnader.
Takkonstruktion i trä EMPA
Takkonstruktion i trä EMPA

Syftet med projektet har varit att ta fram ett förenklat och evidensbaserat ramverk för att beakta den permanenta brandbelastningen i byggnader med trästomme. Detta har genomförts och ramverket bedöms avsevärt förenkla användandet av trästomme på ett brandtekniskt säkert sätt i byggnader.

Ramverket beaktar verksamhets- och byggnadsspecifika förutsättningar så som variabel brandbelastning, utformning av öppningar och mängd exponerad trästomme. Ramverket bedöms enkelt att använda, vilket ökar möjligheten för likartade bedömningar i olika projekt med exponerad trästomme.

Sammantaget bedöms ramverket kunna bidra till att förenkla byggande med trästomme samtidigt som säkerhetsnivån både bedöms bli bättre, mer effektivt utformad och mer homogen. 


Kontakt