Artikel Förutsäg fuktförhållanden i golvkonstruktion

Publicerad

Projektet har velat förutsäga fuktförhållanden genom definierad materialdata för produkter, efterfråga dessa hos leverantörer och sammanställa informationen.
Projektet kom fram till att det är svårt att i dag hitta relevant och aktuell materialdata för att kunna utföra pålitliga beräkningar. Nya sätt att fuktdimensionera golvkonstruktioner kommer sannolikt att vinna mark. Drivkrafter kommer exempelvis vara önskan om kortare byggtider, ökad möjlighet till datorsimuleringar och behov av produktutveckling av material.
Projektet kom fram till att det är svårt att i dag hitta relevant och aktuell materialdata för att kunna utföra pålitliga beräkningar. Nya sätt att fuktdimensionera golvkonstruktioner kommer sannolikt att vinna mark. Drivkrafter kommer exempelvis vara önskan om kortare byggtider, ökad möjlighet till datorsimuleringar och behov av produktutveckling av material.
Projektet har försökt förutsäga fuktförhållanden i en golvkonstruktion genom att definiera nödvändiga materialdata för olika produkter, efterfråga dessa från leverantörer och sammanställa information. Det långsiktiga målet är att bättre kunna projektera och bygga fuktsäkra golvkonstruktioner.

Projektet kom fram till att det är svårt att i dag hitta relevant och aktuell materialdata för att kunna utföra pålitliga beräkningar. Nya sätt att fuktdimensionera golvkonstruktioner kommer sannolikt att vinna mark. Drivkrafter kommer exempelvis vara önskan om kortare byggtider, ökad möjlighet till datorsimuleringar och behov av produktutveckling av material.

Produktutveckling inom de olika produktgrupperna påverkar golvkonstruktionen. För att möjliggöra produktutveckling av ingående material behöver egenskaper för varje material specificeras så att trovärdiga beräkningar kan göras.

Den materialleverantör som kan tillhandahålla material med väldokumenterade egenskaper kommer att få en konkurrensfördel. Eventuellt kommer en produktutveckling mot mindre täta material att efterfrågas.

Med befintliga provningsmetoder kan relevant materialdata tas fram. Nästa steg skulle vara att materialtillverkare tar fram relevant materialdata, till exempel enligt riktlinjerna i det här projektet.

Projekt och projektörer behöver efterfråga data för att kunna bestämma den för projektet mest lämpliga utformningen. När fler beräkningar börjar utföras är det viktigt att utföraren har rätt kompetens för att kunna bedöma kvaliteten på indata och resultatet. Riktlinjer för detta bör tas fram.

Syfte
Syftet med projektet var att bidra till att bättre kunna förutsäga fuktförhållanden i en golvkonstruktion genom att definiera nödvändiga materialdata för olika produkter, efterfråga dessa från leverantörer och sammanställa informationen.

Det långsiktiga målet var att bättre kunna projektera och bygga fuktsäkra golvkonstruktioner.

Kontakt