Artikel Unikt fasadsystem för ökad biodiversitet

Publicerad

För att nå målen i Agenda 2030 behöver vi i stora skala införliva ekosystemtjänster i våra stadsrum.

Projektet har arbetat med att utveckla och kvalitetssäkra ett nytt fasadsystem. Arbetsgruppen har genomfört litteraturstudier, haft dialog med externa konsulter med spetskompetens om byggtekniska aspekter och med kalkylingenjörer för att kunna kravställa en kostnadseffektiv produkt. Målet har varit att ta fram ett biodiversifierat fasadsystem som optimerats för enkelt montage. Fokus har legat på design av de individuella panelerna och samspelet mellan panelerna för att säkerställa att byggnaden inte påverkas negativt ur fuktsynpunkt.

Projektet redovisar förutsättningarna för ett fasadmaterial som kommer bli enkelt att montera, vara estetiskt tilltalande, bullerdämpande och inte minst som kommer bidra med många ekosystemtjänster. Projektet är ett samarbete mellan Peab AB och Briab AB där Greenworks projektlett. Peab har bidraget med byggteknisk kunskap om 

  • produktion, lämpligt material och produktionskedja
  • installation, storlek, vikt, infästning och väderskydd montage, 
  • arbetsmoment, säkerhet och arbetsbelastning för montörer 

Kontakt