Projekt 14047 Avslutat Utveckling och kvalitetssäkring av nytt grönt fasadmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har samlat data för att utveckla ett nytt typ av fasadmaterial, ett levande fasadmaterial bestående av specifika komponenter som tillåter att fröer gror på
vertikala ytor. Genom litteraturstudier , workshops och utlåtande har projektdeltagarna tagit fram ritningar för ett panelsystem som möter byggtekniska krav från byggindustrin samt är en enkel produkt för underentreprenörer att montera.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare