Artikel Praktisk handbok för ökad kvalitet och samarbete i VA-ledningsprojekt

Publicerad

Aktiv byggledning från beställaren kvalitetssäkrar VA-ledningsprojekt och främjar samarbetet mellan beställare och entreprenör. Kontroll- och byggledarhandboken VA ger konkreta tips till beställarens byggledare för att lyckas med detta!
Kontroll- och byggledarhandboken VA - en praktisk handbok för att kvalitetssäkra VA-ledningsprojekt.
Kontroll- och byggledarhandboken VA - en praktisk handbok för att kvalitetssäkra VA-ledningsprojekt.

VA-ledningsprojekt är ofta komplexa både avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, teknik, tid, resurser och ekonomi. Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd som Svenskt Vatten sätter som mål, dvs. 100-150 år, är det viktigt att ledningsmaterialet är av hög kvalitet, att materialet är rätt för omgivningen, att ledningarna läggs på rätt sätt och att systemen utformas med tanke på framtida drift och underhåll.

För att hjälpa till att uppnå ovanstående mål har beställare, teknikkonsulter, entreprenörer och leverantörer i VA-branschen i Sverige gått samman och skrivit Kontroll- och byggledarhandboken VA. Vi som skrivit handboken arbetar som projektledare, byggledare, platschefer m.fl. på EnviDan, NSVA, VA Syd, Skurups kommun, NCC, PEAB, Skanska, GPA och RISE. Projektet har dessutom backats upp av en referensgrupp bestående av projektchefer, arbetschefer, byggledare m. fl. från Svenskt Vatten Utveckling, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Kretslopp och Vatten, Stockholm vatten och avfall, Norrvatten, Marks kommun, JVAB, NCC, PEAB, Skanska, Mabycon och EnviDan. Projektet har finansierats med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och Svenskt Vatten Utveckling. 

Kontroll- och byggledarhandboken VA är en praktisk handbok som främst vänder sig till beställarens byggledare för att kvalitetssäkra VA-ledningsprojekt i den allmänna VA-anläggningen, främst avseende teknisk kvalitet, men även avseende tid, ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Även entreprenörens platschefer och arbetsledare kan ha stor nytta av boken.

Målet med Kontroll- och byggledarhandboken VA handboken är dels att hitta en lagom nivå för entreprenörens kontroll av tekniska kvalitetskrav i VA-ledningsprojekt så att man kontrollerar rätt saker för att uppnå Svenskt Vattens mål om hållbar nyanläggning. Dels att ta fram praktiska checklistor för olika typer av VA-ledningsprojekt som beställarens byggledare kan använda direkt. Och dels att öka samarbetet mellan beställare och entreprenör i utförandefasen genom aktiv byggledning från beställaren, oavsett entreprenadform.

 

De checklistor som finns med i handboken är nedladdningsbara i originalformat kostnadsfritt via Svenskt Vattens Vattenbokhandel, se länk nedan. Här kan även handboken laddas ner i PDF-format. Kontakt