Projekt 13807 Avslutat Kontroll- och byggledarhandboken VA

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Svenskt Vattens mål för hållbar nyanläggning av VA-ledningar att de ledningar som anläggs nu ska hålla i 100 - 150 år. Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd som Svenskt Vatten sätter som mål är det viktigt att ledningsmaterialet är av hög kvalitet, att
materialet är rätt för omgivningen, att ledningarna läggs på rätt sätt och att systemen
utformas med tanke på framtida drift och underhåll (Svenskt Vatten, 2021).

För att hjälpa till att uppnå ovanstående mål har beställare, teknikkonsulter, entreprenörer
och leverantörer i VA-branschen i Sverige gått samman och skrivit Kontroll- och
byggledarhandboken VA.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare