Artikel Mer effektiva oscillationer

Publicerad

Så får du större oscillerande tryck än vad en enskild injekteringspump kan ge.
Uppmätta resonansfrekvenser (röd kurva är amplitud, blå kurva är fas). Tydliga resonanstoppar återfinns vid frekvenserna 17, 34 och 52 Hz, vilket antyder att det är en harmonisk serie. När man exciterar vid dessa frekvenser uppnår man tryck som är vida högre än de man kan uppnå med en excitering vid andra frekvenser.
Uppmätta resonansfrekvenser (röd kurva är amplitud, blå kurva är fas). Tydliga resonanstoppar återfinns vid frekvenserna 17, 34 och 52 Hz, vilket antyder att det är en harmonisk serie. När man exciterar vid dessa frekvenser uppnår man tryck som är vida högre än de man kan uppnå med en excitering vid andra frekvenser.
Genom att oscillera vid injekteringssystemets dominerande resonansfrekvens kan man bygga upp oscillerande tryck som är större än vad den använda injekteringspumpen ensam förmår skapa.

Det gör att man förhoppningsvis kan åstadkomma att oscillationerna kan tränga långt ut i spricksystemet, visar ett projekt vid Lunds tekniska högskola.

Dessutom ska oscillationen skapas genom återkoppling, vilket innebär att systemet själv finner optimal frekvens. Villkoret för att detta skall kunna ske är att det finns tydliga resonanser i injekteringssystemet.

En grundläggande idé i projektet är att oscillationerna kan göras mest effektiva om de sker vid någon av injekteringssystemets naturliga resonansfrekvenser (om sådana finns).

Eftersom dessa frekvenser kan antas ändras med motståndet under injekteringsprocessen är det mest effektivt att skapa styrsignalen genom återkoppling. Då anpassar sig tryckoscillationen direkt till systemets aktuella resonansfrekvens.

Därför är projektetappens viktigaste bidrag, utöver att ha byggt upp försöksanläggningen,  att visa att sådana resonanser finns och att de kan exploateras. I Etapp 2 har projektet visat det för injekteringsslang och spricksimulator.

Kontakt