Projekt 13668 Avslutat Dynamisk Injektering med återkopplad resonans (etapp 3)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Försöken har visat att det med ett statiskt "pumptryck" av vattenledningens 4 Bar är möjligt att skapa tryck mellan -4 Bar absolut till +15 Bar absolut, genom att tvärt avbryta vätskeströmningen och skapa ett tryckslag. Detta vid flödet 20 l/min, vilket skall jämföras med att verkliga injekteringsflöden initialt kan vara så höga som 40, ibland 50 l/min. Tryckslag skapar tryck i direkt proportion till flödeshastigheten. Tryckslagsmetoden är därför mest användbar i inledande skeden av injekteringsarbete.

Se gärna sammanfattande slutsatser på sidan 59 i rapporten.

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare
Relaterade projekt