Artikel Nu kan vi räkna på fukt och uttorkning i modern betong

Publicerad

Nya och reviderade modeller för hydratation och kemisk bindning av vatten, sorption och transport av fukt i betong görs tillgängliga för tillämpning inom modellering av dessa fenomen i betong.
Säkrare betonggjutningar genom forskning och utveckling.
Säkrare betonggjutningar genom forskning och utveckling.
Vetenskapen hjälper och stärker entreprenörerna. Baserat på resultat från flera SBUF projekt har entreprenörerna fått bättre möjligheten att simulera och bedöma uttorkningen i dagens betong. Genom denna typ av simuleringar kan entreprenörerna planera och undvika fuktrelaterade bekymmer - riskhantering.

Kontakt