Artikel Temperaturkänslighet och självuttorkning i modern betong

Publicerad

Jämförelse mellan uttorkning baserad på hydratation i kallt respektive varmt klimat.
Det här projektet syftade till att få fram en mer noggrann jämförelse mellan uttorkning hos fyra
golvplattor, gjutna med industriellt framställt fabriksbetong, men prediktering för motsvarande fall
hos verktyget Produktionsplanering betong (PPB).

Jämförelse mellan uttorkning baserad på hydratation i kallt respektive varmt klimat skulle omfattas av försöken. Resultaten var tänkta att användas som vidare input i det löpande kvalitetssäkringsarbetet kring PPB.

Kontakt