Projekt 13672 Avslutat Temperaturkänslighet och självuttorkning i modern betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar projektet SBUF 13672. Projektets bakgrund och syfte ger översiktligt. Genomförandet redovisas inkl. avsteg från vad som var tänkt ursprungligen. Därefter presenteras och diskuteras resultaten.

En tolkning av dessa utförs genom identifikation av olika mönster i de erhållna data. Slutligen dras slutsatser baserade på tolkningen och ett antal rekommendationer för vidare arbete i PPB:s utveckling föreslås.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare