Artikel Nu kan asfaltflak bli säkrare

Publicerad

Ny teknik där asfaltmassa trycks ut mot asfaltläggarens skrid gör frakt och lossning mer säker.
En ny teknik har utvecklats i övriga Europa där asfaltmassan istället trycks ut mot asfaltläggarens skrid vilket ger mer säker arbetsmiljö.
En ny teknik har utvecklats i övriga Europa där asfaltmassan istället trycks ut mot asfaltläggarens skrid vilket ger mer säker arbetsmiljö.

Att transportera asfaltmassa från asfaltverken ut till arbetsplatserna görs idag med rundbottnade isolerande flak. Dessa togs först fram för att minska temperaturvariationerna på flaken för att få en mer homogen asfaltbeläggning på vägen.


En ny teknik har utvecklats i övriga Europa där asfaltmassan istället trycks ut mot asfaltläggarens skrid. Tekniken används bland annat i Norge, Polen och Tyskland med framgång.


Genom den nya teknologin sker en kontinuerlig blandning av asfaltmassan genom hela utlastningsförfarandet, vilket betyder att den termiska separationen får en homogen fördelning ner i läggarens skrid samtidigt som ingen asfalt blir kvar på flaket vid lossning.


Även ur arbetsmiljösynpunkt är tekniken mer säker, då det på senare tid inträffat olyckor med upphissade flak som kört in i högspänningsledningar.


Kontakt