Projekt 13544 Avslutat Utvärdering av Push-Off flak för asfalt.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet har varit att utvärdera hur ett Push-off flak klarar att erhålla en homogen asfaltbeläggning ute på den färdiga vägen trots att flaket är fyrkantigt. Syftet är att jämföra rundbottnade flak med push-off flak genom att studera värmekameramätningar dels genom riskandelar men också genom PDI-utvärdering.

Slutsatserna från dessa tre fältförsök är följande:

- Riskareorna i lastbyteszoner mellan Push-off flaken blev i dessa försök större än vid användande av rundbottnade flak vid lossning av asfaltmassan direkt ner i asfaltläggarens tråg. Detta bidrog till
högre hålrumshalter i lastbyteszonerna vilket är negativt för en asfaltbeläggnings livslängd.

- Mjukpunkten på asfaltmassans bindemedel efter 1,5 timmes transport till arbetsplats visar ingen skillnad mellan Push-off flak och rundbottnade flak.

- PDI-värden mellan lastbytes-zoner visar i dessa försök att Push-off flaken ger lägre värden än rundbottnade flak vilket innebär en mer homogen vägbeläggning mellan lastbytes-zonerna.

- Vid användande av en mellanlagringsenhet (Shuttle Buggy SB2500) och Cabola erhölls bättre resultat
med Push-off flak än med rundbottnade både gällande riskandelar och PDI-värden.

- Risken för olyckor vid hängande kraftledningar över vägen minskar vid användande av Push-off flak.

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong AB
Projektledare
Relaterade projekt