Artikel Anpassade bygglogistiklösningar skapar bättre materialflöden

Publicerad

Att införa bygglogistiklösningar kan underlätta byggprocessen avsevärt.
Materialleveranser till och från byggarbetsplatser behöver samordnas och hanteras på ett sätt som minskar deras inverkan på tredje part samtidigt som de säkerställer effektiva byggprojekt.
Materialleveranser till och från byggarbetsplatser behöver samordnas och hanteras på ett sätt som minskar deras inverkan på tredje part samtidigt som de säkerställer effektiva byggprojekt.

Att införa bygglogistiklösningar i stora stadsutvecklingsprojekt och citynära byggprojekt kan underlätta byggprocessen avsevärt.

  • Bygglogistiklösningar har en stor roll att spela i samordningen av olika byggintressenter. Dock kan man inte utgå helt från tidigare bygglogistiklösningar när man inför en lösning för det egna programmet, portföljen eller enskilda byggprojektet. Man måste utgå från vilka förutsättningar som bygglogistiklösningen ska verka i för att sätta målbilden för lösningen.
  • Man behöver så tidigt som möjligt sätta förutsättningarna för bygglogistiklösningen inklusive dess målbild för att kunna definiera de tjänstepaket man vill använda i bygglogistiklösningen. Detta ger såväl bygglogistikoperatörer som entreprenörer och byggherrar möjligheten att komma in med synpunkter utifrån deras egna bygglogistikmålbilder och logistikkompetens och -behov för att säkerställa att den framtagna bygglogistikösningen har ett fokus som gör den användbar för byggprojekten.
  • För att kunna anpassa bygglogistiklösningen under dess livstid är det viktigt att följa upp logistik- och byggverksamhet för att kunna se hur väl bygglogistiklösningen faktiskt uppfyller byggprojektens behov. Detta kan sedan ligga till grunden för såväl omdefinition av tjänster som utvecklandet av framtida bygglogistiklösningar för andra program/portföljer/projekt.
  • Att införa en bygglogistiklösning är att införa en ny nod och introducera nya intressenter i försörjningskedjan. För att minska eventuell friktion på grund av förlängda leveransledtider och nya interorganisatoriska relationer är det viktigt att tidigt definiera tydliga affärs- och styrmodeller för hur bygglogistiklösningen ska fungera och addera värde till byggprojekten.
Bakgrund
Materialleveranser till och från byggarbetsplatser behöver samordnas och hanteras på ett sätt som minskar deras inverkan på tredje part samtidigt som de säkerställer effektiva byggprojekt.

Bygglogistiklösningar har en central roll att spela i samordningen av olika byggintressenter.

Den nya noden som läggs till i och med bygglogistiklösningar tvingar byggintressenter att ta itu med samordningsfrågor för att säkerställa att materialleveranser når fram till byggarbetsplatser i tid. Detta innebär också att nya relationer kommer att uppstå, där kommunikation är en nyckelfaktor.

Kontakt