Artikel Miljöcertifieringssystemet BREEAM

Publicerad

Förenklad certifieringsprocess lett till att fler byggnadstyper kan certifieras enligt svenska standarder.
Miljöcertifieringssystemet BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) från Storbritannien är utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). Sweden Green Building Council (SGBC) har anpassat BREEAM till svenska förhållanden, BREEAM-SE. Nu är BREEAM i självständig drift.
Miljöcertifieringssystemet BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) från Storbritannien är utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). Sweden Green Building Council (SGBC) har anpassat BREEAM till svenska förhållanden, BREEAM-SE. Nu är BREEAM i självständig drift.

En miljöcertifiering ger bevis på hur miljömässigt anpassad en byggnad är samt vilken miljöprestanda den har.

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). Sweden Green Building Council (SGBC) har anpassat BREEAM till svenska förhållanden, BREEAM-SE. 

Det här projektet har inneburit att SGBC som organisation säkerställt nyckelkompetenser inom BREEAM-SE för att vara certifieringsorgan och för att erhålla självständig drift.

Det har också inneburit att SGBC har utvecklat ett kvalitetsledningssystem med processer för all verksamhet, och för BREEAM-SE rutiner, instruktioner, mallar och verktyg för bland annat certifiering och utbildning. Vilket inneburit förbättring för de som arbetar med systemet.

Nyckelpersoner har utbildats och dessa har i sin tur haft möjlighet att utbilda fler personer inom organisationen. Projektet har också möjliggjort att de fastigheter med verksamheter vars kriterier inte finns specificerade i manualen nu har möjlighet att certifiera sina byggnader med svenskanpassade kriterier. Det har även inneburit en snabbare process för slutkunden.

Eftersom ingen ackreditering har varit möjlig, utövar BRE fortfarande en kontroll av SGBC:s certifieringsverksamhet i form av årliga revisioner. Det är på frivillig basis som SGBC nu väljer att ändå certifiera kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001.

Under 2015 brottades systemet med ett dåligt ekonomiskt resultat, och det fanns till och med diskussioner att inte fortsätta med BREEAM-SE i Sverige. Som en följd av projektet har BREEAM-SE kunnat attrahera nya användare, få en sund ekonomisk tillväxt och därmed både förstärkt interna resurser som prioritera fler utvecklingsinsatser.

Sammantaget har detta varit ett stöd för att fler projekt har kunnat arbeta med hållbart byggande och sprida kunskap om detta i branschen.


Kontakt