Projekt 13080 Avslutat Utveckling av BREEAM i Sverige 2016

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

BREEAM International är ett miljöcertifieringssystem som är utvecklat och administrerat av BRE (Building Research Establishment) i Storbritannien. Sweden Green Building Council (SGBC) har anpassat BREEAM International till svenska förhållanden, BREEAM-SE.

Syftet med detta projekt var att överta hanteringen av BREEAM-SE, för att på ett smidigare och mer kostnadseffektivt sätt driva, utveckla, certifiera och utbilda i systemet, samt därigenom också bibehålla och utveckla intresset för att använda systemet och minska branschens miljöpåverkan.

Inom ramen för projektet har BRE godkänt SGBC:s förslag på organisation. SGBC:s personal och externa konsulter har genomgått de utbildningar som BRE har krävt och SGBC:s rutiner för certifieringsprocess och utbildningsprocess har granskats och godkänts av BRE. Även stödverktyg, mallar och en utveckling av digitalt verktyg för certifieringsprocessen togs fram och SGBC erhöll formellt självständig drift i maj 2018

Projektet påbörjades 2015 och blev pausat 2018 efter erhållen självständig drift. Under 2020 valde styrgruppen för projektet att inkludera andra utvecklingsdelar i projektet (en delfinansiering av dessa), eftersom någon lösning av ackreditering eller BREEAM In-Use inte då stod att finna. Olika aktiviteter kopplade till drift och utveckling av BREEAM-SE planerades, och inom ramen för projektet genomfördes ett arbete för att bidra till utvecklingen av nästa version av BREEAM International v. 6.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare