Artikel Tekniska lösningar för räddningshissar

Publicerad

Utförande av räddningshissar kan göras mer kostnadseffektivt, pengar att spara för byggbranschen.
Byggprojekt som involverar installation av räddningshiss har ökat senaste åren till följd av att det byggs mer på höjden. Kravet på Räddningshiss inträder vid byggen över fler än 10 våningar.
Byggprojekt som involverar installation av räddningshiss har ökat senaste åren till följd av att det byggs mer på höjden. Kravet på Räddningshiss inträder vid byggen över fler än 10 våningar.
I fall utförandet kring räddningshissar går att göra mer kostnadseffektivt finns sannolikt pengar att spara för byggbranschen. Samtidigt som det tryggas att de investerade pengarna gör nytta vid en eventuell brand (genom att lösningen har en verifierad driftssäkerhet).

Byggprojekt som involverar installation av räddningshiss har ökat senaste åren till följd av att det byggs mer på höjden. Krav på räddningshiss inträder vid byggen över fler än 10 våningar.

Dessa projekt brottas med problematik rörande att olika lösningar för räddningshiss ökar risken för att räddningshissen inte kommer kunna nyttjas som avsetts. Och också att stora summor pengar läggs på räddningshissar. Merkostnaden för en räddningshiss kontra en vanlig hiss är cirka en miljon kronor. 

I rapporten presenteras två principlösningar för hur räddningshissen och dess skyddssystem föreslås utformas, beroende på om byggnaden innehåller lokaler eller bostäder eller någon annan verksamhetsklass enligt BBR.

Utformningarna är framtagna för byggnader som har maximalt 16 våningsplan och har verifierats med felträdsanalyser för att jämföra den totala tillförlitligheten hos räddningshissen mot ett utförande helt enligt förenklad dimensionering.

Den sammanlagda bedömningen visar att med de föreslagna lösningarna uppnås en minst lika hög skyddsnivå som vid förenklad dimensionering.

Projektet kosnaterar också att, för att ytterligare förenkla för analytiska dimensionering och ge en jämnare nivå på brandskyddet i olika byggnader, rekommenderas att regelverket kring detta förtydligas med både funktionskrav och allmänna råd på hur detta kan uppnås.

Kontakt