Artikel VVC-förluster större än man trott

Publicerad

Korttidsmätningar från 160 objekt tillsammans med långtidsmätningar.
Den fördjupningsstudie som genomfördes inom projektet visade att problem eller brister med VVC-system är vanligt även i hus med en lägre VVC-förlust.
Den fördjupningsstudie som genomfördes inom projektet visade att problem eller brister med VVC-system är vanligt även i hus med en lägre VVC-förlust.
Tappvarmvattencirkulations (VVC)-förluster antas ofta vara mellan 4–5 kWh/m² och år när man utför energiberäkningar. Men tidigare studier har visat att det antagandet kan vara lågt.

Korttidsmätningar från 160 unika objekt, tillsammans med 5 långtidsmätningar visar att VVC-förlusten i flerbostadshus från olika år har en medelförlust på ca 15 kWh/m² och år. Resultat från nyare hus byggda av Skanska och NCC visade ett medel VVC-förlust på 5 kWh/m² och år i 51 flerbostadshus byggda mellan 2016 och 2019. 

Problem eller brister med system för varmvattencirkulation (VVC-system) är vanligt även i hus med en lägre VVC-förlust. Den här studien visade också att även en låg VVC-förlust inte betyder att tappvarmvatten-systemet (VV-systemet) fungerar enligt Boverkets krav kring byggregler (BBR) när det gäller VV-temperaturer, VVC-temperaturer och framledningstiden. Brister finns både när det gäller projektering, utförande och underhåll av VVC-systemet.

NCC har sökt och fått delfinansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond för projektets genomförande. Arbetet har genomförts i en projektgrupp med personer från NCC, Gunnar Karlsen Sverige AB och Lunds universitet.

Kontakt