Projekt 14393 Pågående VVC system - goda exempel från Skanska och NCC

Projekttid

Sammanfattning

Allt eftersom energikraven skärpts via såväl myndighetskrav såsom certifieringskrav förbättras energiprestandan för nyproducerade byggnader. För energioptimering är några vanliga strategier att förbättra klimatskalets isolerförmåga, förbättra ventilationens prestanda, använda högpresterande fönsterglas samt automatiserade lösningar för styrning. Samtidigt som energianvändning minskar inom dessa delar medför det att övriga delar utgör en allt större andel av den totala energianvändningen. Därmed blir tomgångsförluster inkl. fjärrvärmeväxlare och VVC-förluster procentuellt alltmer betydande. Flera studier om VVC-förluster har genomförts som påvisar betydligt större värmeförluster än de schablonberäkningar som används. Det dessa studier till stor del har gemensamt är att de redovisar exempel på VVC-system med hög energianvändning och beskriver sådant som bör undvikas.

Det saknas underlag av välutformade och välutförda VVC-system med låga VVC-förluster där mätningar kombineras med faktiska kontroller av systemen, ritningarna och projekteringen. Det övergripande syftet med detta projekt är att dokumentera fungerande VVC-system med verifierade låga VVC-förluster. Noggranna beräkningar kommer att genomföras samt en analys av långtids- och momentanamätningar.

Målet med detta projekt är att skapa underlag som leder till energieffektiva lösningar av hög kvalitet. Utöver det kommer forskningsresultatet bidra till ett kunskapslyft i och med att kunskapsbanken utökas för VVC-system.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt