Artikel Takelement ger effektivt byggande

Publicerad

Förbättra förutsättningar för effektivt byggande med takelement så här.
Projektet har undersökt vilka möjligheter och risker branschen ser med takelement. Projektet har också gjort en studie över produkttyper för takelement. Studiens syfte var att öka produktivitet och ge högre kvalitet genom att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer att på ett kvalitetssäkert sätt använda takelement.
Projektet har undersökt vilka möjligheter och risker branschen ser med takelement. Projektet har också gjort en studie över produkttyper för takelement. Studiens syfte var att öka produktivitet och ge högre kvalitet genom att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer att på ett kvalitetssäkert sätt använda takelement.

Användandet av takelement har potential, framförallt genom möjligheten att snabbt kunna få tätt tak och därmed kortare byggtid. Det finns dock utmaningar med att använda takelement, vilket gör att de ibland väljs bort som byggmetod. 

För att främja användandet av takelement har det här projektet sammanställt framgångsfaktorer samt en lista över dokumentation som takelementleverantörer bör kunna tillhandahålla för ökad kvalitetssäkerhet.

Sammanställningen över framgångsfaktorer delas upp i kommunikation och gränssnitt, montage, material samt kvalitet och miljö. Listan över intressanta parametrar för takelementleverantörer att tillhandahålla behandlar projektering, konstruktion, produktion, byggande samt drift och underhåll.

Projektet hoppas sammanställningarna ska bidra till god kvalitet vid användning av takelement, och ökat användande av takelement.


Kontakt