Projekt 13785 Avslutat Takelement: Inventering av möjligheter och behov

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Att bygga med prefabricerade takelement tillåter ett mer industrialiserat byggande då taket utgörs av färdiga element som levereras till byggarbetsplatsen. Att använda dessa typer av tak innebär en högre prefabriceringsgrad vilket möjliggör en högre byggtakt. Förutom den ökade produktivitet med kortare byggtider innebär det också kortare tid till tätt tak och därmed möjlighet till fuktsäkrare produktion. En prefabricerad lösning innebär även mindre arbete på plats vilket främjar arbetsmiljön och säkerheten. Att använda takelement för att bygga tak har alltså en stor potential.
Projektet syftar till att undersöka och sammanställa vilka förväntningar, möjligheter och risker som branschen ser med takelement. Projektet avser också att göra en studie över förekommande produkttyper för takelement. I förlängningen är studiens syfte att öka produktivitet och ge högre kvalitet genom att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer att på ett kvalitetssäkert sätt använda takelement.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare