Artikel Lösningar kring termisk komfort vid värmeböljor

Publicerad

Gör så här för att undvika övertemperaturer i bostäder under värmeböljor.
Projektet har undersökt lösningar för behaglig inomhustemperatur i bostäder under värmeböljor.
Projektet har undersökt lösningar för behaglig inomhustemperatur i bostäder under värmeböljor.

Utan vädring och solskydd blir det för varmt inomhus.

  • Ökat fast solskydd minskar övertemperaturer men kan ändå medföra för höga temperaturer och ökar energianvändning.
  • Utan vädring ökar övertemperaturer eftersom värme låses inne.
  • År 2018 hade Stockholm och Malmö större problem med övertemperaturer och Göteborg och Kiruna minst bekymmer.
  • Optimerad vädring minskar övertemperaturer effektivt utan att öka uppvärmningsbehovet men kräver automatisk styrning.
  • Enbart ”rimlig” vädring är inte tillräckligt för den undersökta byggnaden.
  • Enbart utvändig solavskärmning är inte tillräckligt för den undersökta byggnaden.
  • ”Rimlig” vädring med rörlig utvändig solavskärmning kan beroende på det lokala klimatet vara tillräckligt och ökar inte energibehovet
Bakgrund
Frekventa och långvariga värmeböljor på grund av klimatförändringen kommer bli en utmaning för Sveriges städer. Med förväntade återkommande värmeböljor blir efterfrågan på invändig komfortkylning större, något som i sin tur leder till en högre energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

I det här projektet studerades hur värmeböljor i olika klimatzoner påverkar inomhustemperaturen i byggnader. Resultaten belyser vilka termiska komfortproblem som kan uppstå och långsiktigt hållbara byggnadstekniska lösningar utvärderas.

Syfte
Syftet med projektet var att ge byggentreprenörer och fastighetsägare förståelse
för hur värmeböljor i olika klimatzoner påverkar inomhustemperaturen i byggnader och
belysa vilka termiska komfortproblem som kan uppstå.

Långsiktigt hållbara byggnadstekniska lösningar som kan användas för att minimera risken för övertemperaturer inomhus under värmeböljor.

Kontakt