Projekt 13798 Avslutat Värmeböljors inverkan på övertemperaturer inomhus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I det utförda projektet studerades hur värmeböljor i olika klimatzoner påverkar inomhustemperaturen i byggnader och resultaten belyser vilka termiska komfortproblem som kan uppstå. Dessutom utvärderas långsiktigt hållbara byggnadstekniska lösningar som kan användas för att minimera risken för övertemperaturer inomhus under värmeböljor.

Resultaten i den här rapporten visar hur olika förutsättningar för byggnader påverkar den termiska komforten och hur de vanligaste individuella lösningarna påverkar samt vikten av att se helheten vid projektering av olika designlösningar för att minska
energianvändningen.

Projektansvarig
  • Wästbygg AB
Projektledare