Artikel Nytt verktyg för klimatbedömning av energilösningar

Publicerad

Hitta optimala lösningen för en byggnads energisystem - gratis och fritt nedladdningsbart.
Nu finns ett verktyg för att ur klimatsynpunkt jämföra bästa lösningen för en byggnads energisystem. Verktyget är gratis och fritt tillgängligt för nedladdning och är tänkt att användas inför planering av nybyggnad och renovering.

Metoden beskriver konsekvenser vid nybyggnad och ombyggnad och jämför med en referensbyggnad. Verktyget visar valens effekter och ger underlag till beslut. 

Metoden har utvecklats i flera forskningsprojekt mellan myndigheter, forskare, bygg- och energibranschen. Verktyget har utvecklats för att beräkna hur en förändring i byggnadens energianvändning under driftsfasen påverkar utsläpp av växthusgaser med hänsyn tagen till interaktionen med energisystemet i samhället utanför byggnaden.

Verktyget kan även användas av andra organisationer som vill analysera konsekvenser av energiåtgärder, till exempel av solcellsföretag för att utvärdera klimatnytta av solcellsinstallationer.

Kontakt