Artikel Höga byggnader i betong

Publicerad

Thomas Betong AB har sammanställt tillgänglig kunskap kring att bygga höga byggnader i betong.
Inom produktionsteknik har det skett en omfattande utveckling inom exempelvis formsystem där moderna formsystem har medfört ett allt mer effektivt byggande. I rapporten ges exempel på hur optimala val av formsystem kan göras.
Inom produktionsteknik har det skett en omfattande utveckling inom exempelvis formsystem där moderna formsystem har medfört ett allt mer effektivt byggande. I rapporten ges exempel på hur optimala val av formsystem kan göras.
I projektet görs en sammanställning av kunskap kring material, produktionsteknik och materiallogistik vid uppförande av höga byggnader i betong.

Vad gäller materialfrågor har det under de senaste 40 åren skett en omfattande utveckling av materialet betong. Till exempel har betong med allt högre hållfasthet och styvhet samt god pumpbarhet utvecklats.

I rapporten ges exempel på hur val av betongsammansättning kan göras. Det görs också en kort sammanställning av strukturella system i höga byggnader. Projektet har huvudsakligen genomförts som en litteraturstudie kombinerat med en genomgång av två projekt (The Shard i London och Turning Torso i Malmö).

Inom produktionsteknik har det skett en omfattande utveckling inom exempelvis formsystem där moderna formsystem har medfört ett allt mer effektivt byggande. I rapporten ges exempel på hur optimala val av formsystem kan göras.

När det gäller materiallogistik till och från och på arbetsplatsen är denna av stor vikt för att få ett effektivt byggande. Vid pumpning av betong kräver detta planering.

För att lyckas med pumpning till höga höjder behöver rätt pumpteknik användas kombinerat med lämpliga betonger. Dessutom bör provpumpningar göras innan de verkliga pumpningarna genomförs.

Kontakt