Projekt 14308 Pågående Demo & utvärdering av robotteknik för ökad säkerhet vid betongpumpning

Projekttid

Sammanfattning

Som en av Sveriges största betongleverantörer utvecklar Swerock ständigt nya material och processer för att minimera klimatavtrycket och för en förbättrad arbetsmiljö. Utvecklingen sker i många fall gemensamt med så väl leverantörer av material och utrustning som med kunder. Under 2022 - 2023 har Swerock, Peab och Heidelberg Materials Cement Sverige samarbetat med Centrum för Byggrobotik vid LTH och robotföretaget Cognibotics där man utvecklat och testat en första prototyp av en slangmonterad robot för styrning av betongpumpsslangen.

Syftet är att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön i samband med betongpumpning genom att undvika att personal manuellt behöver styra pumpslangen. Projektet har delvis varit finansierat genom Smart Built Environment’s Innovationsidén där en prototyp har utvecklats och testats i labbmiljö motsvarande TRL 3-4.Inom detta projekt vill Swerock tillsammans med Heidelberg Materials Cement Sverige, Cognibotics och Center för Byggrobotik fortsätta arbetet med att testa och verifiera konceptet med en fjärrstyrd pumpslang motsvarande en TRL 4-6.

Visionen är att robotassisterade betongpumpslangar i framtiden är ett naturligt hjälpmedel som nyttjas vid de flesta typer av betonggjutningar. På detta vis förbättras arbetsmiljön och säkerheten vid byggnation av både hus och anläggningskonstruktioner.

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare
Relaterade projekt