Projekt 13390 Avslutat Produktionsteknik för höga byggnader i betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I projektet görs en sammanställning av tillgänglig kunskap kring material, produktionsteknik och materiallogistik vid uppförande av höga byggnader i betong (med höjder överstigande 100 m). Det görs också en kort sammanställning av strukturella system i höga byggnader. Projektet har huvudsakligen genomförts som en litteraturstudie kombinerat med en genomgång av två projekt (The Shard i London och Turning Torso i Malmö).
.Vad gäller materialfrågor har det under de senaste 40 åren skett en omfattande utveckling av materialet betong, t.ex. har betong med allt högre hållfasthet och styvhet samt god pumpbarhet utvecklats I rapporten ges exempel på hur val av betongsammansättning kan göras.
• Vad gäller produktionsteknik har det skett en omfattande utveckling inom exempelvis formsystem där moderna formsystem har medfört ett allt mer effektivt byggande. I rapporten ges exempel på hur optimala val av formsystem kan göras. •
.Vad gäller materiallogistik till/från och på arbetsplatsen är denna av stor vikt för att få ett effektivt byggande.Vid pumpning av betong kräver detta planering i förväg (vilket inte är något unikt för höga byggnader). För att lyckas med pumpning till höga höjder behöver rätt pumpteknik användas kombinerat med lämpliga betonger. Dessutom bör provpumpningar göras innan de verkliga pumpningarna genomförs.


Projektansvarig
  • Thomas Betong AB
Projektledare
Relaterade projekt