Artikel Säkrare fältprovtagning av asfalt

Publicerad

Mer säker arbetsmiljö med automatiserad och fjärrstyrd utrustning.
Skanska har låtit utveckla provtagningsutrustning som gör provtagning av asfalt automatiserad och fjärrstyrd.
Skanska har låtit utveckla provtagningsutrustning som gör provtagning av asfalt automatiserad och fjärrstyrd.
Skanska har låtit undersöka om fältprovtagning av asfalt går att göra mer säker för provtagningspersonal genom att utveckla provtagningsutrustning som gör provtagning av asfalt automatiserad och fjärrstyrd.

Kvalitetsuppföljning av asfalt sker med hjälp av fältprovtagning av vägbanan och utförs genom att kärnor på cirka 100 – 150 millimeter borras ur vägbanan. Kärnorna tas till laboratorium för analys av kvaliteten och hålen efter provtagning fylls med lagningsmassa.

För att minimera trafikstörningarna tillåts ofta endast ett körfält i taget stängas, vilket ger osäker arbetsmiljö. Man vill gärna ta prov på hela körfältets bredd och skarven mot asfalten i intilliggande körfält för att verifiera kvaliteten. Flera moment vid provtagningen är manuella och kräver att personal befinner sig i direkt anslutning till provborrningsstället.

Provtagning som sker på trafikerad väg innebär en risk som ökar desto närmare förbipasserande trafik personalen befinner sig. Risken blir som allra störst vid provtagning i skarven mot körfält med förbipasserande trafik.

Det finns ett dilemma när entreprenörerna tvingas kompromissa med provtagningspersonalens arbetsmiljö och säkerhet med målet att uppnå fullgod verifiering av vägbanans kvalitet, med minsta möjliga störning av trafiken.

Resultat
Provtagningen kan mycket väl gå att fjärrstyra och automatisera. Det finns dock ett antal utmaningar i att automatisera provtagningen. De grundar sig främst i att många av momenten idag är manuella med inslag av hantverk och fingertoppskänsla.

Förhållandena vid provtagning varierar också med avseende på temperatur, typ av asfalt, olika borrdjup och håldiametrar.

Vid en automatisering av provtagningen är det av största vikt att få en styrd och repeterbar process där rätt parametrar hos utrustningen avseende kraft, hastighet, temperatur med flera är anpassade till förhållandena.

Med avgränsningarna som valts i detta projekt (d100/150mm, djup max 100mm, kallasfalt) är uppskattningen att 80 procent av provtagningen kan genomföras med utrustning, och den absoluta merparten av den provtagning som sker på trafikerad väg.


Kontakt