Artikel Peppol Logistics viktigt steg till digital kedja

Publicerad

Projektet Peppol Logistics har lagt en viktig grund för fortsatt utveckling och digitalisering inom logistikområdet, vilket kommer att gynna både bygg- och transportindustrin samt bidra till en mer hållbar och effektiv hantering av transport
Leverans och logistik
Leverans och logistik

Peppol Logistics projektuppdrag var att:

1. Utveckla nya och uppdatering av affärsdokument/meddelanden med tillhörande processbeskrivning

2. Etablera en förvaltningsorganisation för de nyutvecklade affärsdokumenten

Dessa finns redovisade i vår slutrapport och dokumenten att ladda ned.

Projektet har bidragit till att skapa en standardiserad plattform som inte bara gynnar bygg- och transportindustrin genom digitalisering av deras processer utan även erbjuder fördelar som spårbarhet av varor, minskad administration, proaktivt samarbete i leveranskedjan, minskade kostnader, bättre rapportering av klimatpåverkan och ökad transparens.

Dessa fördelar är avgörande för att möta dagens och morgondagens utmaningar inom logistik och hållbarhet. Genom att inkludera element för att rapportera bränsleförbrukning, CO2-utsläpp och utbyte av miljöproduktdeklarationer (EPD) i Peppol Logistics, tar vi ett steg mot ökad miljömedvetenhet och ansvarstagande inom transportsektorn.

Sammanfattningsvis har Peppol Logistics Etapp 1 lagt en stabil grund för framtida innovation och förbättring inom logistiksektorn. Genom att fortsätta bygga på denna grund, kan vi tillsammans arbeta mot en mer effektiv, transparent och hållbar logistikprocess som gynnar alla inblandade parter och bidrar till en bättre miljö.

Framtiden för Peppol Logistics ser ljus ut, och vi ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med våra partners och intressenter


Kontakt