Artikel Nycklar till effektiv kravhantering i framtiden: digitala verktyg och AI

Publicerad

Det går att skapa en mer systematisk kravhantering i byggbranschen! Den kraft som digitaliseringen innebär möjliggör övergången till mer systematisk kravhantering och övergången till än mer uttalade funktionskrav gör det nödvändigt.
Digital verklighet möjlighet
Digital verklighet möjlighet

Det går att skapa en mer systematisk kravhantering i byggbranschen! Den kraft som digitaliseringen innebär möjliggör övergången till mer systematisk kravhantering, samtidigt som övergången till än mer uttalade funktionskrav genom Boverkets Möjligheternas byggregler kommer att göra övergången till en nödvändighet. Det menar i alla fall vi i projektgänget i vår slutreflektionen från projektet ”Systematisk kravhantering för byggbranschen”.  

Från vårt arbete i Systematisk kravhantering för byggbranschen kan vi konstatera att:

• Systematisk kravhantering med inspiration av Systems engineering enligt i denna rapport presenterat förslag bedöms ha en potential att skapa effektivare och säkrare kravhantering.

• Föreslagen kravhanteringsprocess har bedömts möjlig att implementera i ett byggprojekt, och där upplevts skapa nyttor. Bland annat kontinuerliga och korta kravhanteringsmöten och visuell kravtavla har bedömts positivt.

• Digitaliseringen och AI är en möjliggörare för att öka effektiviteten. I dagsläget bedöms utvecklingen ha gått så långt att det finns stöd i branschen att införa systematisk kravhantering. Föreslagen kravprocess bedöms möjlig att använda som underliggande modell.

• Systematisk kravhantering kommer innebära behov av förändring. Branschaktörer behöver vara beredda att släppa mindsetet att en manuell hantering är möjlig, och att istället kunna lita på de digitala verktygen. I detta finns både en utveckling av process och verktyg, men även en mycket viktig lärande process.

• Branschen har en möjlighet att omformulera kontraktens krav, helt eller delvis, till konsekvent formulerade kravdatabaser. Därmed minskas löptextformuleringar.

Vidare har några nycklar till effektiv kravhantering i framtiden identifierats i form av digitala verktyg, relativa grafdatabaser och inte minst AI-verktyg.


Kontakt