Projekt 14034 Avslutat Systematisk kravhantering för byggindustrin, etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Visionen med detta projekt var att skapa ett arbetssätt för systematisk kravhantering i
byggbranschen. Sammanfattningsvis finns en bas av olika modeller och metoder inom kravhantering för
produktbestämning, produktframtagning och förvaltning av produkter. Om vi ser byggnader som ett resultat av ett byggprojekt och där produkten är det output som
projektet levererar, så finns möjlighet till att tillämpa systematisk kravhantering med
stöd av ett teoretiskt ramverk för byggandet. En skiljelinje mellan produktutveckling
och projektering finns, där produktutveckling finns innan projekt startats med kund,
vilket kan beskrivas som fördefinitioner i olika byggkoncept eller produktplattformar
(Eriksson, Sandberg, Jansson, & Lessing, 2021). Det andra är projektering, vilket
relaterar till den process som en slutlig bestämning genomförs för byggnadens
funktion och utformning. Arbetet före projektinitiering (koncept/plattformsutveckling)
eller efter projektinitiering (projektering) har betydelse för hur krav, och relationer
mellan krav kan kopplas till olika tekniska system eller lösningar (Lidelöw & Olofsson,
2017).

En kombination av ovanstående modeller och metoder resulterade inom detta
utvecklingsprojekt i en kravprocess för systematisk kravhantering, vilken kallas den
gula kartan, se avsnitt 2.1. Gula kartan blir därför en central del för att följa ett krav
längs byggprocessen vare sig det är konceptutveckling eller projektering.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt