Artikel Anvisning för enklare och snabbare navigering till handlingar

Publicerad

Underlätta tillämpningen av automatgenererade hyperlänkar.

Branschföreningen Byggbranschens elektroniska affärsstandard (BEAst) tar fram standarder för att digitalisera byggprocessen till exempel affärsprocessen och hantering av bygghandlingar.

Det här projektet omfattar implementering och uppdatering av BEAst Hänvisningar i handlingar till den nya versionen 2.0. BEAst Hänvisningar i handlingar 2.0 är en anvisning med exempel som visar hur det underlättar användning av automatgenererade hyperlänkar. Anvisningen lyfter goda exempel och ger grunden till att skapa klickbara länkar med korrekt namnsättning på dokumentens filnamn och hänvisningar.

Projektet Implementering – BEAst Hänvisningar i handlingar 2.0 omfattar:

  • Uppdaterad anvisning med exempel till version 2.0 - Uppdaterad anvisning i PowerPoint-format med animeringar och illustrationer som visar var och hur namnsättning ger enklare och snabbare åtkomst till handlingar och dess hänvisningar med korsreferenser.

  • Videoguide - En videoguide med berättarröst som förklarar var och hur med exempel kan skapa klickbara hyperlänkar med korsreferenser till hänvisningar för enklare och snabbare åtkomst till handlingar.

  • Kommunikation och spridning i branschen

Bakgrund

BEAst Hänvisningar i handlingar togs från början fram som ett stöddokument för att underlätta åtkomst till handlingar inom SBUF-projektet Ritramar, namnruta och metadata SBUF-nr 13507. Mottagandet och effekten av stöddokumentet vid tillämpning blev bättre än förväntat i pågående byggprojekt hos de deltagande företagen. Med det som bakgrund initierade entreprenörsföretagen NCC, Peab, Skanska, Veidekke, Tikab och Bravida inom BEAst ett gemensamt SBUF-projekt för att implementera anvisningen i branschen för att underlätta bred spridning och tillämpning.

BEAst Hänvisningar i handlingar är en anvisning som möjliggör hänvisningar med hyperlänkar. Målet är att alla hänvisningar i och mellan handlingar blir hyperlänkade, vilket skapar betydligt enklare och snabbare navigering och åtkomst till handlingar med korsreferenser. 

För att säkerställa rätt teknisk pdf-kvalitet inför leverans av handlingar, för att kunna skapa hyperlänkar och sökbar text, har BEAst PDF Guidelines tagits fram genom tidigare SBUF-projekt 13506.

Anvisningen riktar sig i första hand till projektörer och konsulter inför leverans av handlingar från CAD-system och databaser till pdf-format. Beställare i form av byggherrar, entreprenörer med flera kan använda anvisningen för att skapa bättre kvalitet inför leverans av projektets handlingar.

Slutsats och lärdomar

Det underlättar för branschen att anvisningen och videoguiden är fritt tillgänglig, både hos BEAst och de stora byggföretagens webbsidor och att implementeringen genomförs tillsammans och samtidigt.

För att projektörer och konsulter ska få rätt förutsättningar att leverera handlingar och tekniska beskrivningar till byggprojekt är det av stor betydelse att BEAst Hänvisningar i handlingar är med tidigt i diskussionen under projekteringen och i projekteringsanvisningen. 

Flera praktiska användningsområden som underlättar enkel och snabb åtkomst med länkar till handlingar som ritningar, från litteranummer till uppställningsritningar, rumsbeskrivningar, dörrkort, informationshandling som översiktsritning med hänvisningar och tekniska beskrivningar. Anvisningen har bidragit till betydligt snabbare åtkomst och enklare användning för pekskärmar och mobila enheter.


Kontakt