Nyhet Dessa projekt är nominerade till Årets innovation 2020

Publicerad 19 feb. 2021

Tre projekt inom bygg-, installations- och anläggningsområdet har nominerats till Årets innovation.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har under 18 år utnämnt bästa utvecklingsprojekt inom byggbranschen. Här är nomineringar till Årets innovation 2020.

Projektet vi utnämner ska utmärkas av stor branschnytta och vara väl förankrat i bygg- eller installationsbranschföretags vardag. Projektet ska bidra till minst ett av följande:

  • Mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
  • Bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretagen
  • Effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
  • Hållbar tillväxt inom byggsektorn
  • Gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
  • Bättre ledarskap i branschföretagen

Dessa projekt är nominerade

Livräddning på distans

Projektet tar fasta på ensamarbetarens utsatthet, glesbygdens förutsättningar, ny mobil teknik och en samverkande rådsgrupp när sekunder är liv.

SBUF-finansierat projekt: Livräddning på distans, 13813
Projektledare: Hans Hedberg, Onsitus AB
Sökande: Svevia AB

Säkrare fältprovtagning av asfalt

Projeketet redovisar en ny metod för förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet för individen, ett avancerat Mekano.

SBUF-finansierat projekt: Säkrare fältprovtagning av asfalt, 13306
Projektledare: Martin Blohm, Skanska
Sökande: Skanska Sverige AB

Branschstandard Teknisk Isolering

Projektresultatet är en branschstandard för att beräkna och åstadkomma optimal isolering och ge bäst förutsättningar för värme och kyla inom VVS.

SBUF-finansierat projekt: Branschstandard Teknisk Isolering, 13640
Projektledare: Johan Gustafsson, TyMa Consult AB
Sökande: SIAK AB

Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.