Artikel Branschstandard för teknisk isolering

Publicerad

Standard för teknisk isolering för minskad klimatbelastning och smarta byggnader.
Standarden kring teknisk isolering blir ett hjälpmedel för bland annat beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.
Standarden kring teknisk isolering blir ett hjälpmedel för bland annat beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.
Branschen har tagit fram en standard för teknisk isolering som kommer att vara till nytta för byggbranschen en lång tid framöver. Värmeförluster från installationer utgör en betydande del av en fastighets energiförbrukning.

De bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas. Hur tjock isolering är då godtagbar för värme-, kyl- och luftinstallationer med hänsyn till ett begränsat utrymme?

Den traditionella AMA-tabellen tar inte hänsyn till faktorer som påverkar effekten av isolertjocklek och prestanda. En branschstandard underlättar för branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket leder till hållbart klimat och mer smarta byggnader.

Standarden kommer vara ett hjälpmedel för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.


Kontakt