Nyhet Projekten som är nominerade till Årets innovation: cirkulära tjänster, klimatförbättrad betong och en ny mätmetod för fukt

Publicerad 23 feb. 2024

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, (SBUF) belönar fjolårets bästa projektresultat med titeln Årets innovation. Projekten som nomineras gör viktig skillnad för byggbranschens utveckling framåt. De nominerade är…

Till titeln Årets innovation nomineras projekt i hård konkurrens. SBUF har ett stort projektarkiv med många resultat varje år, så alla nominerade är vinnare. SBUF:s styrelse utser efter utskottens nomineringar ett projekt till vinnaren som presenteras den 18 april.

– Årets nomineringar går till projekt som är bra exempel på den forskning, utveckling och innovation som utvecklar byggbranschen. Projektämnena rör cirkulära tjänster för installatörer, kunskap om klimatförbättrad betong och mätmetoder för fukt. Resultaten ger stor branschnytta, går att använda, utveckla och implementera, säger Anneli Kouthoofd, vd för SBUF. 

De nominerade till Årets innovation 2024 är: 

Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen
Ansökande företag: Bravida
Projektledare: Johanna Andersson IVL Svenska Miljöinstitutet
Installationsbranschen behöver öka de cirkulära materialflödena för att skapa hållbara byggnader och installationer. Ett ökat återbruk i branschen kräver nya standarder och samarbeten med andra aktörer inom byggsektorn. Det visar handlingsplanen som presenteras i det här resultatet.

STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong
Ansökande företag: Skanska Sverige AB
Projektledare: Hans Hedlund
I projektet presenteras de materialdata som branschen behöver för att möta framtiden. Här har AMA Anläggning 23 EBE.11 anpassat kraven för klimatförbättrad betong, avseende begränsning av risken för temperaturrelaterad sprickbildning.

RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning
Ansökande organisation: Byggföretagen
Projektledare: Ted Rapp
RBK + GBR = sant! 
Projekt ger en ny överenskommen mätmetod för fuktmätning av betong i byggprojekt. RBK-systemet har kompletterats och innefattar även en vidareutvecklad mätmetodik för RF-bestämning i golvavjämning. 

Läs mer om projekten nedan!

Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen

 

STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong

RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning