Nyhet Årets innovation – och de nominerade är…

Publicerad 24 mars 2022

Årets innovation är en utmärkelse och mångårig tradition inom Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF. Nu avslöjar vi de tre nominerade projekten.

Årets innovation är en utmärkelse och mångårig tradition. Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF delar varje år ut belöningen till ett av de projekt vars projektresultat redovisats året före och som SBUF:s utskott valt ut efter vissa kriterier. Först nomineras tre projekt och sedan utser SBUF:s styrelse vinnaren, i år 2022 den 12 maj. 

Nu har vi nöjet att presentera tre projekt med orden ”och de nominerade är”…

Projekt 13671 Checklista för olycksövningar i byggbranschen

En checklista för företagens förebyggande arbete för att minimera risk och konsekvenser vid olyckstillbud. Checklistan gör övningsarbetet enklare att utföra för både stora och mindre övningar oavsett byggarbetsplatsens karaktär eller förutsättningar.

Det viktiga är ”att” öva!

Det sökande företaget i projektet var Brixly AB med projektledare Tobias Hagrenius (Markus Brink, vd för Brixly AB). I projektgruppen ingick också Tuve Bygg och Serneke.

Läs mer

Projekt 13784 En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch

En färdplan för att öka jämställdheten i byggbranschen genom åtgärder riktade inom själva byggprocessen. Färdplanens steg innefattar faktorer och nyckelprocesser att använda i  jämställdhetsarbetet i korthet: styrning, kompetensbyggande, anta en ny byggnorm, agera och ställ krav. 

Det sökande företaget var Byggdialog AB med projektledare Hanna Johansson. I projektgruppen ingick också Viktoria Sundquist Chalmers Tekniska Högskola och William Stensönes från Lokalförvaltningen i Göteborgs stad.

Läs mer

Projekt 13763 Kan VR förbättra kunskapsåterföringen från produktionen till projektering?

Hur kan ett Virtual Reality-gränssnitt till BIM-modellen användas för att bättre och mer effektivt involvera och tillvarata produktionskunskap i företagens projekteringsfas? Studien har funnit exempel på utmaningar och också bättre, mer produktionsanpassade lösningar. Den visar att VR-tekniken har ett värde och är mogen för att användas kontinuerligt i skarpa projekt. 

Det sökande företaget var NCC Sverige AB och projektledare Mikael Johansson Chalmers Tekniska högskola tillsammans med Mattias Roupe (Chalmers). NCC, Peab, Skanska, GK Vent, och WSP har också medverkat i projektet.

Läs mer

Urvalskriterier för Årets innovation

Vilket projekt som tilldelas titeln Årets innovation meddelas den 12 maj. Vi önskar de nominerade projekten lycka till!

Urvalskriterier för Årets innovation är att de nominerade projekten ska vara väl förankrade i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande:

  • Mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
  • Bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
  • Effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
  • Hållbar tillväxt inom byggsektorn
  • Gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
  • Bättre ledarskap i branschföretagen

Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats. (Är det kommunicerbart?) Av stor vikt är förstås att projektresultatet ska ha en innovativ höjd och innebära utveckling för branschen.