Oliver Disney

Oliver Disney Snabb utveckling inom Total BIM

Oliver Disney är doktorand på Chalmers Tekniska Högskola, han forskar på Total BIM. Här berättar han om hur långt branschen kommit inom området, och om vad vi kan vänta oss framåt. Vill du veta mer? Oliver presenterar också i inspelningarna från Total BIM-dagen

Oliver Disney Snabb utveckling inom Total BIM

Total BIM är en metod där BIM används genomgående i alla faser av ett byggprojekt, inklusive byggproduktionen. Grundtanken i konceptet är att BIM ersätter traditionella 2D-ritningar som den primära informationskällan. 

Studien visar att Total BIM kan implementeras framgångsrikt i byggprojekt, vilket leder till förbättrad effektivitet, noggrannhet och samarbete mellan olika aktörer. Genom att använda BIM som den enda informationskällan uppmuntras och underlättas en mer integrerad och dynamisk arbetsprocess. 

Nu inleds den andra fasen av projktet "Fas 2: Total BIM – En förutsättning för digital tvilling av byggprojekt", som utforskar hur Total BIM kan ge ytterligare värde. Kan vi använda, och skapa ett mervärde av, produktionsdata som kopplats till modellen under produktionen?

PROJEKT 14394, PÅGÅENDE DR. Fas 2: Total BIM – En förutsättning för digital tvilling av byggprojekt

Nu pågår fas två i projektet, som ska leda till en doktorsexamen. Här undersöks hur Total BIM kan ge mervärde. Vilka ytterligare värden kan vi skapa genom produktionsdata som kopplas till modellen under produktionen?

14063, LIC. Total BIM – En förutsättning för digital tvilling av byggprojekt

Läs SBUF-rapporten ger en kortare sammanfattning av Oliver Disneys licenciatavhandling ”Total BIM – En förutsättning för digital tvilling av byggprojekt”, som har resulterat i Oliver Disney tekniska licentiat ”Total BIM: Toward transforming construction”.

PRESENTATION Se filmerna från Total BIM-dagen

Oliver Disney var en av talarna under Total BIM-dagen. Nu kan du se alla delar av dagen som filmer på Youtube.