Projekt 14394 Pågående Fas 2: Total BIM – En förutsättning för digital tvilling av byggprojekt

Projekttid

Sammanfattning

Byggindustrin är i början av en digital omvandling, från att ha varit en bransch där mer eller mindre allt informationsutbyte baserades på ritningar och beskrivningar ser vi nu hur digitala Byggnads Informations Modeller (BIM), kan representera ett objekt från skiss- till förvaltningsstadiet. I dagsläget förekommer dock oftast två parallella processer där både ritningar och BIM tas fram under projekteringen. Detta medför tyvärr att BIM förlorar status och bortprioriteras i projekteringsprocessen då ritningar oftast är de juridiska bygghandlingarna. Detta medför att produktionen inte kan lita på modellen och potentialen med modellen och dess information går förlorad i produktionen. Under senaste åren har dock en mer produktionsanpassad BIM-process börjat introducerats i ett antal projekt. Dessa har ifrågasatt om det faktiskt är ritningar som är det bästa informationsmediet för yrkesarbetarna och därigenom minimera antalet ritningar och sätta BIM som bygghandling. Under Fas 1 av detta doktorandsprojekt (SBUF 14063) skapades kunskap och förståelse kring vilka faktorer som påverkar utfallet vid genomförandet av så kallade Total BIM projekt. Total BIM skapar en modellbaserad och produktionsanpassadprocess där produktionsdata skapas och kopplat till modellen under byggfasen. I denna del 2, tar avstamp i detta och syftar till att utforska hur Total BIM kan ge ytterligare värde dvs. kan vi använda och skapa ett mervärde av produktionsdata som kopplat till modellen under produktionen?

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt