Projekt 14063 Pågående Total BIM – En förutsättning för digital tvilling av byggprojekt

Projekttid

Sammanfattning

Dessa projekt fokuserar på att ifrågasätta om det faktiskt är ritningar som är det bästa informationsmediet för yrkesarbetarna och därigenom minimera antalet ritningar och sätta BIM som bygghandling. Syftet med detta projekt är utifrån de initiala tecknen på stor potential, skapa kunskap och förståelse kring vilka faktorer som påverkar utfallet vid genomförandet av ett Total BIM projekt. Detta kan således agera som en katalysator för digital utveckling mot produktionsanpassad BIM och en digital tvilling av byggarbetsplatsen. Målsättningen är att åstadkomma en mer produktionsanpassad projektering och i slutändan en mer effektiv och produktiv byggproduktion.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt