Projekt 13671 Avslutat Checklista för olycksövningar i byggbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Resultatet, ”verktyget”, mynnade ut i en checklista för planering inför en
olycksövning. Till checklistan togs det även fram en bilaga med olika
övningsexempel. Att få hjälp och stöd i en checklista för hur man ska gå tillväga i sin planering kan underlätta i allra högsta grad. Det finns bland annat praktiska saker som behöver ses över oavsett storlek på övningen och som det annars är lätt att missa. Att i god tid i planera inför en olycksövning är A och O för det är mycket som behöver tänkas igenom. Checklistan är ett bra stöd för att åstadkomma en lyckad och bra genomförd olycksövning.

Projektansvarig
  • Brixly AB
Projektledare